The Golden Bird

     Spinning diligently on its path, the planet turned its cheeks towards the sun and a new season spread on the surface. As winter was fading away with the last melting icicle, spring opened her wings of flowers and songs upon meadows and hills. The boisterous breeze pushed aside the heavy clouds, releasing the shower of warmth and glow upon the land below.

   In the orchard, the trees were stretching their fingers,swaying in the wind, while the life giving sap was bubbling in their veins. Buds were cracking on the tip of every stick and flowers were unfolding gracefully, adorning the branches. The air was thick with scents, buzzing noises and love songs. Springtime is the season of love.

-Huh, what a noise!-grumbled the old apple tree, hiding in his shady corner. Love, love, love is all I hear all day long! I’m getting sick of it!-he groaned, snapping his aging, barren arms.

-What’s wrong with him?-asked in a tiny voice the young plum tree. Why is he cursing and mumbling? It’s such a  beautiful season!

-Oh, let him be, my friend!- chuckled the cherry tree. He’s all sour ever since the tempest broke his branches and left him almost crippled. His heart is full of bitterness and he’s not even blossoming anymore! With only a handful of leaves and no beauty,all the birds have left him, so it’s no surprise he hates love songs. Forget about him! Let’s stretch a bit more into the sunlight. It feels so good!

“Poor guy…” thought the young plum tree, glancing furtively to the stern neighbor in the corner. Then, with a small sigh, he  turned his delicate branches towards the sun and closed his eyes, dreamingly.

-What a jerk!- mumbled the apple tree. Why would I need love? It’s nothing but pain and illusion! Look at the young master of the garden: he’s a total mess since his sweetheart deserted him!

Groaning,he turned his face away from the jolly youths of the orchard. With a heart heavy of painful solitude, even his sap was turning more and more bitter with  every spring. He felt useless and ugly…

But up in the skies, the world was bright and the rejuvenating energies were oozing from every inch of Nature. More and more  singing birds were flocking into the garden,while the trees and bushes were opening their arms, inviting the chirpy, cheerful travelers to settle.

  The golden bird was coming from a great distance and by now, he was exhausted by the voyage. He took a like to the neat little garden with its blossoming orchard of lean and graceful trees. This bird was like no other. His body was covered by silky, golden feathers, he had black wings and ruby red beak. His eyes were  shining like stars. The moment he made his appearance in the sky, all eyes turned to him. Even the wind halted its rush, his whistle turning to a humm. As the golden bird was circling above the garden, the trees were stretching and leaning towards him, pleading:

-Come! Come to me, beautiful bird! Look how strong my branches are! Look how fine and thick my canopy is! I’ll protect you from heat and I’ll rock you gently to sleep, just come and stay with me!

   But the golden bird kept flying up and down, looking for something…He circled and circled till he noticed a lone tree in the corner. It was tall and strong, and despite its bareness, it felt trustworthy. So, the golden bird took a sharp turn and landed atop the highest branch.

-Good morning, my friend!-he said in a soft voice. Shaken off his dream,the apple tree opened his eyes in amazement. May I stay here on your branches? -continued the bird. I promise not to disturb your peace but I’m so tired after my voyage and in your strong arms I feel safe!

-Stay! Stay as much as you wish!-whispered the tree, choking on its sudden burst of emotions. He was so happy,he could laugh and cry at the same time…if only he would be human! But he was an old apple tree, so he took a deep breath, and in a moment of elation, his sap burst through his body, rushing towards the tip of its branches and sticks, exploding into a symphony of glossy, green leaves and heavy bunches of pink and white flowers! Perched on the tip of a branch, the golden bird was singing his song of love, while the tree was listening  to it, smiling in the sunlight.

 From the window of his cottage, a young man with dreamy eyes was following the glorious metamorphosis of the apple tree and a new hope moved into his heart. He jumped to his feet and left the house whistling happily. He crossed the path to the gates and stopped for a moment under the apple tree.

-Thank you, my friend!-he whispered, gently caressing the tall trunk. Maybe there is  love for me too out there! I just have to find my own golden bird!

    He walked off the gate and turned towards the village, his mind set on those velvety brown eyes he had seen the other day looking at him so warmly,lovingly. Up in tree, the song of the golden bird was spiraling into  the sky, a hymn of love and new beginnings…

 

Advertisements

The Creature-Illustration for a story

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing on paper in color pencils, acrylic and ink gel pen. She’s the character of my story ” The Creature” https://katemantis.wordpress.com/2013/07/24/the-creature/

and also of the story “Just a Winter tale” https://katemantis.wordpress.com/2013/12/20/just-a-winter-tale/

 

Enjoy!

Love is a Shooting Star. Illustration for a love story

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing on paper in color pencils, acrylic and ink gel pen. It’s another illustration made for the “Shooting Star” story. It looks like this time drawing works easier than writing ;). Enjoy!

Advertisements

KOI-Dance of love. Illustration

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing on paper in color pencils, acrylic, gel ink pen. Illustration for “Shooting Star” story. Enjoy the symbolic fish, dancing for a love lost in the stars.

Advertisements

Shooting Star-Illustration for a story

This slideshow requires JavaScript.

Illustration for a story. Drawing in color pencils, acrylic and ink gel pen. The story is one of love, impossible yet true, lasting one. Enjoy! Story will follow.

Advertisements

Az aranymadár-A story in Hungarian language

 

A bolygó szaporán perdűlt az útján , új meg új arcot ford­ȋtva a nap felé. Lent a főldön, a tél lassan visszavonult magassan fekvő határai mögé és a világ  újra felszabadultan lélegzett. Mire az utolsó jégcsap is elolvadott, a könnyűléptű tavasz beszökkent a kertbe.

  Friss, bohó szél tolta fűrgén jobbra és balra a szürke felhők hadát és a tiszta kék égbolt felől, a nap újra melengetően mosolygott a világra. A kertben a fák boldogan nyújtoztak az aranyló fényben, miközben ereikben gurgulázva tőrt felfelé az éltető nedv.  A levegő megtelt  méh zümmögéssel és lepkeszárny villanással, majd lassanként felcsendűlt a madarak dala, körbejárva a kertet.

A tavasz dala a szerelemről szólt. Csak éppen nem mindenki őrvendett ennek.

-Eh, micsoda ricsaj! -dohogott az  öreg almafa a kert egyik arnyékos sarkában. Szerelem, szerelem! Egyebett sem hallok egész nap!-mormogta,megropogtatva időtől kérges karjait.  

-Hát ennek meg mibaja?-kérdezte csodálkozva az ifjú szilvafa.

-Ne törödj vele, öcskös!-nevetgélt a cseresznyefa,megrázva virágzó fürtjeit. Mióta a vihar letőrte ágait, megkérgesedett a szíve! Nem bontott többé virágot és meg a madarak is elkerűlték! Ezért morog örökösen ha szerelemről szól a dal. A kertész már rég ki akarta vágatni, de a gazdánk nem hagyta. Azt mondta, van még reményseg számára, bár én nem nagyon hiszem. Megcsontosodott rosszkedv ez a fickó! Nincs mit tanulnod tőle!

„Oh, szegény!”-gondolta magában a szilvafa. De hamar túltette magát a sajnálaton es  kitárta zöldelő karjait a napsugár felé.

-Ostoba szószátyár!-morgott magában az almafa. Minek nekem a szerelem? Csak könny és fájdalom a jutalma, semmi egyébb. Látom én a gazdánkat, mit tett vele ez az átkozott szerelem! Onmaga árnya mióta elhagyta  a kedvese!

  Elfojtva egy keserű sóhajt, az almafa behúnyta a szemét es elfordúlt az ifjabb fáktol. Szíve belesajdúlt a magányba és még az éltető nedv is megkeseredett ereiben. Már rég elment a kedve a tavaszi bohózattól.

De fent a magasban, a világ szipórkazott a friss napfényben és az új élet  diadala viszhangzott minden dalban. Újabb es újabb énekesek érkeztek a kertbe, gyarapítva a hangok es dallamok számát. A gyümölcsfák és a magasabb bokrok kihúzták magukat, megrezegtették zöldelő koronájukat es áhítattal várták az énekesmadarakat. Az arany madár körbenézett a kertben. Hosszú útrol jött, már nagyon fáradt volt es szeretet volna megpihenni. Tetszett neki a csinos kis kert, a takaros házikó és a karcsú,  virágzo gyümölcsfák tómege. Mikózben őket szemlélgette, a fák is felfigyeltek az új jövevényre. Ilyen madarat még nem láttak!

 Kecses testét aranyló tollak borították, szárnyai éj-feketék és  a csőre pipacs-piros. A fák sorra kiegyenesedtek, ráncba szedtek ágaikat es friss-zöld leveleiket, lepergettek néhany selyem szirmot hogy önmagukra vonjak a figyelmét.

-Jőjj hozzám, kedves madár! –kiáltották egymás szavába vágva. Nézd, milyen kényelmesek az ágaim, milyen sűrű az árnyam. Megvédlek esőtől, forróságtol, elringatom kicsinyeidet, csak telepedj meg nálam!

Az aranymadar feljebb röppent és  szótlanul körbe cikázta a kertet. A fák szépek voltak mind, de valahogy  egyik sem vonzotta igazán, mígnem…

 A kert sarkában állt egy magányos almafa. Viharvert ágai makacson nyúltak az ég felé, az erős tönkje meg sem moccant a tavaszi szélben. Még nem bontott virágot és levelei is ritkásan zöldelltek itt-ott. De volt valami ennek a fának a tartásában ami megkapta a madár szívét és néhány gyors szárnycsapással letelepedett az almafa legmagasabb ágán! A fa megdermedt a csodálkozástól.

-Megpihenhetek nálad, kedves fa?-kérdezte az aranymadar, búgó hangon. Igérem nem zavarom majd békédet, de nagyon belefáradtam útamban! Ugy erzém, karjaidban biztonságban leszek, ha megengeded!

-Maradj, maradj csak, barátom!-rebegte az almafa meghatottan. Légy vendégem!

   Melegség öntötte el az alamafa szívét és a vastag kéreg mely eddig körűlvette, pillanatok alatt lepattant. Egyszerre sírni és kacagni támadt volna kedve, ha ember lett volna! De ő csak egy egyszerű almafa volt, ezért örömében teljesen kizöldűlt és hosszú évek után, az almafa virágba borúlt. A legmasabb ágán pedig, felcsendűlt az aranymadár szerelmet hívó dala!

  Az almafa mosolygova halgatta, arcát a fény felé fordítva. A szerelem varázsa visszatért  a szívébe. A háziko ablakábol egy almodozó szemű fiatalember figyelte az almafa diadalát és lelkében új remény csillant fel. Kilépett a házbol és mélyet szippantott a friss, tavaszi levegőből. Rugalmas léptekkel végighaladt az úton, majd megállt egy pillanatra az almafa alatt. Fennt, az ágak közt az új madár cikornyás dala betőltötte a kertet.

Advertisements

Soulful Spirits of Alien Worlds

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawings on paper in color pencils. My imaginary inhabitants of my worlds. Enjoy!

Advertisements