The Golden Bird

     Spinning diligently on its path, the planet turned its cheeks towards the sun and a new season spread on the surface. As winter was fading away with the last melting icicle, spring opened her wings of flowers and songs upon meadows and hills. The boisterous breeze pushed aside the heavy clouds, releasing the shower of warmth and glow upon the land below.

   In the orchard, the trees were stretching their fingers,swaying in the wind, while the life giving sap was bubbling in their veins. Buds were cracking on the tip of every stick and flowers were unfolding gracefully, adorning the branches. The air was thick with scents, buzzing noises and love songs. Springtime is the season of love.

-Huh, what a noise!-grumbled the old apple tree, hiding in his shady corner. Love, love, love is all I hear all day long! I’m getting sick of it!-he groaned, snapping his aging, barren arms.

-What’s wrong with him?-asked in a tiny voice the young plum tree. Why is he cursing and mumbling? It’s such a  beautiful season!

-Oh, let him be, my friend!- chuckled the cherry tree. He’s all sour ever since the tempest broke his branches and left him almost crippled. His heart is full of bitterness and he’s not even blossoming anymore! With only a handful of leaves and no beauty,all the birds have left him, so it’s no surprise he hates love songs. Forget about him! Let’s stretch a bit more into the sunlight. It feels so good!

“Poor guy…” thought the young plum tree, glancing furtively to the stern neighbor in the corner. Then, with a small sigh, he  turned his delicate branches towards the sun and closed his eyes, dreamingly.

-What a jerk!- mumbled the apple tree. Why would I need love? It’s nothing but pain and illusion! Look at the young master of the garden: he’s a total mess since his sweetheart deserted him!

Groaning,he turned his face away from the jolly youths of the orchard. With a heart heavy of painful solitude, even his sap was turning more and more bitter with  every spring. He felt useless and ugly…

But up in the skies, the world was bright and the rejuvenating energies were oozing from every inch of Nature. More and more  singing birds were flocking into the garden,while the trees and bushes were opening their arms, inviting the chirpy, cheerful travelers to settle.

  The golden bird was coming from a great distance and by now, he was exhausted by the voyage. He took a like to the neat little garden with its blossoming orchard of lean and graceful trees. This bird was like no other. His body was covered by silky, golden feathers, he had black wings and ruby red beak. His eyes were  shining like stars. The moment he made his appearance in the sky, all eyes turned to him. Even the wind halted its rush, his whistle turning to a humm. As the golden bird was circling above the garden, the trees were stretching and leaning towards him, pleading:

-Come! Come to me, beautiful bird! Look how strong my branches are! Look how fine and thick my canopy is! I’ll protect you from heat and I’ll rock you gently to sleep, just come and stay with me!

   But the golden bird kept flying up and down, looking for something…He circled and circled till he noticed a lone tree in the corner. It was tall and strong, and despite its bareness, it felt trustworthy. So, the golden bird took a sharp turn and landed atop the highest branch.

-Good morning, my friend!-he said in a soft voice. Shaken off his dream,the apple tree opened his eyes in amazement. May I stay here on your branches? -continued the bird. I promise not to disturb your peace but I’m so tired after my voyage and in your strong arms I feel safe!

-Stay! Stay as much as you wish!-whispered the tree, choking on its sudden burst of emotions. He was so happy,he could laugh and cry at the same time…if only he would be human! But he was an old apple tree, so he took a deep breath, and in a moment of elation, his sap burst through his body, rushing towards the tip of its branches and sticks, exploding into a symphony of glossy, green leaves and heavy bunches of pink and white flowers! Perched on the tip of a branch, the golden bird was singing his song of love, while the tree was listening  to it, smiling in the sunlight.

 From the window of his cottage, a young man with dreamy eyes was following the glorious metamorphosis of the apple tree and a new hope moved into his heart. He jumped to his feet and left the house whistling happily. He crossed the path to the gates and stopped for a moment under the apple tree.

-Thank you, my friend!-he whispered, gently caressing the tall trunk. Maybe there is  love for me too out there! I just have to find my own golden bird!

    He walked off the gate and turned towards the village, his mind set on those velvety brown eyes he had seen the other day looking at him so warmly,lovingly. Up in tree, the song of the golden bird was spiraling into  the sky, a hymn of love and new beginnings…

 

Advertisements

Az aranymadár-A story in Hungarian language

 

A bolygó szaporán perdűlt az útján , új meg új arcot ford­ȋtva a nap felé. Lent a főldön, a tél lassan visszavonult magassan fekvő határai mögé és a világ  újra felszabadultan lélegzett. Mire az utolsó jégcsap is elolvadott, a könnyűléptű tavasz beszökkent a kertbe.

  Friss, bohó szél tolta fűrgén jobbra és balra a szürke felhők hadát és a tiszta kék égbolt felől, a nap újra melengetően mosolygott a világra. A kertben a fák boldogan nyújtoztak az aranyló fényben, miközben ereikben gurgulázva tőrt felfelé az éltető nedv.  A levegő megtelt  méh zümmögéssel és lepkeszárny villanással, majd lassanként felcsendűlt a madarak dala, körbejárva a kertet.

A tavasz dala a szerelemről szólt. Csak éppen nem mindenki őrvendett ennek.

-Eh, micsoda ricsaj! -dohogott az  öreg almafa a kert egyik arnyékos sarkában. Szerelem, szerelem! Egyebett sem hallok egész nap!-mormogta,megropogtatva időtől kérges karjait.  

-Hát ennek meg mibaja?-kérdezte csodálkozva az ifjú szilvafa.

-Ne törödj vele, öcskös!-nevetgélt a cseresznyefa,megrázva virágzó fürtjeit. Mióta a vihar letőrte ágait, megkérgesedett a szíve! Nem bontott többé virágot és meg a madarak is elkerűlték! Ezért morog örökösen ha szerelemről szól a dal. A kertész már rég ki akarta vágatni, de a gazdánk nem hagyta. Azt mondta, van még reményseg számára, bár én nem nagyon hiszem. Megcsontosodott rosszkedv ez a fickó! Nincs mit tanulnod tőle!

„Oh, szegény!”-gondolta magában a szilvafa. De hamar túltette magát a sajnálaton es  kitárta zöldelő karjait a napsugár felé.

-Ostoba szószátyár!-morgott magában az almafa. Minek nekem a szerelem? Csak könny és fájdalom a jutalma, semmi egyébb. Látom én a gazdánkat, mit tett vele ez az átkozott szerelem! Onmaga árnya mióta elhagyta  a kedvese!

  Elfojtva egy keserű sóhajt, az almafa behúnyta a szemét es elfordúlt az ifjabb fáktol. Szíve belesajdúlt a magányba és még az éltető nedv is megkeseredett ereiben. Már rég elment a kedve a tavaszi bohózattól.

De fent a magasban, a világ szipórkazott a friss napfényben és az új élet  diadala viszhangzott minden dalban. Újabb es újabb énekesek érkeztek a kertbe, gyarapítva a hangok es dallamok számát. A gyümölcsfák és a magasabb bokrok kihúzták magukat, megrezegtették zöldelő koronájukat es áhítattal várták az énekesmadarakat. Az arany madár körbenézett a kertben. Hosszú útrol jött, már nagyon fáradt volt es szeretet volna megpihenni. Tetszett neki a csinos kis kert, a takaros házikó és a karcsú,  virágzo gyümölcsfák tómege. Mikózben őket szemlélgette, a fák is felfigyeltek az új jövevényre. Ilyen madarat még nem láttak!

 Kecses testét aranyló tollak borították, szárnyai éj-feketék és  a csőre pipacs-piros. A fák sorra kiegyenesedtek, ráncba szedtek ágaikat es friss-zöld leveleiket, lepergettek néhany selyem szirmot hogy önmagukra vonjak a figyelmét.

-Jőjj hozzám, kedves madár! –kiáltották egymás szavába vágva. Nézd, milyen kényelmesek az ágaim, milyen sűrű az árnyam. Megvédlek esőtől, forróságtol, elringatom kicsinyeidet, csak telepedj meg nálam!

Az aranymadar feljebb röppent és  szótlanul körbe cikázta a kertet. A fák szépek voltak mind, de valahogy  egyik sem vonzotta igazán, mígnem…

 A kert sarkában állt egy magányos almafa. Viharvert ágai makacson nyúltak az ég felé, az erős tönkje meg sem moccant a tavaszi szélben. Még nem bontott virágot és levelei is ritkásan zöldelltek itt-ott. De volt valami ennek a fának a tartásában ami megkapta a madár szívét és néhány gyors szárnycsapással letelepedett az almafa legmagasabb ágán! A fa megdermedt a csodálkozástól.

-Megpihenhetek nálad, kedves fa?-kérdezte az aranymadar, búgó hangon. Igérem nem zavarom majd békédet, de nagyon belefáradtam útamban! Ugy erzém, karjaidban biztonságban leszek, ha megengeded!

-Maradj, maradj csak, barátom!-rebegte az almafa meghatottan. Légy vendégem!

   Melegség öntötte el az alamafa szívét és a vastag kéreg mely eddig körűlvette, pillanatok alatt lepattant. Egyszerre sírni és kacagni támadt volna kedve, ha ember lett volna! De ő csak egy egyszerű almafa volt, ezért örömében teljesen kizöldűlt és hosszú évek után, az almafa virágba borúlt. A legmasabb ágán pedig, felcsendűlt az aranymadár szerelmet hívó dala!

  Az almafa mosolygova halgatta, arcát a fény felé fordítva. A szerelem varázsa visszatért  a szívébe. A háziko ablakábol egy almodozó szemű fiatalember figyelte az almafa diadalát és lelkében új remény csillant fel. Kilépett a házbol és mélyet szippantott a friss, tavaszi levegőből. Rugalmas léptekkel végighaladt az úton, majd megállt egy pillanatra az almafa alatt. Fennt, az ágak közt az új madár cikornyás dala betőltötte a kertet.

Advertisements

The Lost Butterfly-A Story of Aliens, love and humans. The Future has an odd sense of humor. Chapter 5c. A Gift of the Gods

Chapter 5c. A Gift of the Gods

Fuyuki fell into his arms shaking and panting; tears were running down his face and he was unable to utter a sound for long minutes. Little John held him gently and caressed him to ease the shock; his whole life changed its perspective. By some strange twist of fate he was holding the forbidden and lost love of his previous life. He wasn’t about to question that; all he wanted for now was to keep him and never let go. As Fuyuki calmed down he took him round the shoulders and they sat on a shaded spot near the small forest.

-Fuyuki…asked LJ in a soft voice. Is this a dream or is it for real?

-It’s for real-whispered Fuyuki. You wished for it and so…did I; besides I made a promise. So here we are…

Little John buried his face in his hair and inhaled deeply the familiar scent. He squeezed him lovingly while Fuyuki folded in his arms.

-What about Yoshiasu?-he asked casually.

-He’s not here in this cycle. It’s only you and me.

-You’re younger-said Little John watching him closely.

-I had to wait a little until you get wiser and less cocky-chuckled Fuyuki. You’re still overconfident sometimes. I thought you’d never remember me…

-But I fell in love with you anyway. I’m sorry if I made you worry but why didn’t you tell me?

-It doesn’t work like that-said Fuyuki. Anyway, you wouldn’t have believed me; I had to annoy you a little to get you into act.

He laughed softly; Little John bent and kissed him.

-Would you move with me, Fuyuki?-he asked. Like…today?

-Don’t be afraid, I won’t fade away-smiled the young artist.

-You’re a gift of the gods so I won’t take any unnecessary risks. Anyway, I owe you a new shirt-chuckled Little John. Let’s go back; the others might be looking for us. I’ll ask Eric to help me out with your T-shirt.

They stood up and slowly walked back to the party. Little John found his shirt and dressed up; he called Eric and asked him to find something for Fuyuki and bring it to them. Eric was slightly taken aback by the strange request but he has seen them leaving together more than an hour ago. Finally he managed to get a proper shirt for the slim young man; he descended in the garden, looking for his friend and the young artist. He saw them coming; LJ was holding FB by the shoulders and they looked very happy together. It was a surprising development even for Eric Rocha; the two young men were radiant and for the first time the young artist’s unexpected beauty became evident. Their ease together spoke about a long and deep relationship…As they got closer LJ smiled and his companion blushed; he was half naked and he had a wonderful butterfly tattoo on his left shoulder. Eric quickly remembered a photo taken by a magazine from a young artist called “The Lost Butterfly”. He was almost sure that the young man in front of him was the same man; he handed on the shirt and turned to LJ while the other man dressed up.

-I knew there were some difficulties between the two of you but I didn’t expect to turn out so stormy-he chuckled. I see that you made amends and that apologies were accepted-he said to LJ.

Little John smirked.

-All for the best-he said. At least my memory has returned and it wasn’t empty handed. Fuyuki and I were high school sweethearts but we’ve lost track of each other; even then I had caused him a lot of pain but it seems that the good days were more important to him so he searched for me until we finally met.

Eric looked at him somehow incredulously but decided to accept the story delivered by his friend, at least for now. They all turned back inside where the party was still on; there were some surprised looks as people realized the intimacy of the relationship between LJ and their new colleague. There was a new light coming from inside in both young men and the young artist looked stunningly beautiful and relaxed. Soon everybody returned to the music, drink and chatter and the evening went on without any more disturbances.

Little John and Fuyuki drove together to LJ’s house. They had already taken some of Fuyuki’s personal things from his place. As the night fell over the city, they stood side by side under the stars, enjoying each other’s company. Fuyuki leaned against Little John; he untied the young man’s pony tail and ran his fingers through the silky black strands. He bent over the beautiful face and kissed his love until he melted in his arms. He then carried him in his arms into the bedroom; he placed him on the bed and sat beside him, running his fingers slowly and gently across that delicate face. Fuyuki blushed and turned, his breath speeding up.

-Please-said Little John. Stay; don’t turn away. I never had the chance to watch you closely as much as I wanted. Don’t get shy; you’re so beautiful…

He ran his fingers over the soft lips and then over the fine line of the jaw, running down to the warm hollow of the neck. Fuyuki moaned and shivered under the touch.

-First time I saw you Old John warned me: Don’t stare! He’s already taken! I wondered even then: Why?! Why are you there?! Why are you so fuckin’ beautiful and friendly?!

Why are you already taken?! Why was that happening to me?!

Little John’s hand brushed gently over the chest and over the sensitive nipples. Fuyuki closed his eyes as his breath hitched. He turned towards Little John and braced himself against him raising his body to meet him. Little John rolled atop and kissed him deeply and whispered into his ears:

-You are pure beauty and joy and I love you…Don’t leave me anymore!

Fuyuki cried out as he felt him inside and they made love passionately, over and over again as they did last time when they were together. Just that this time they belonged to each other so they gave in uninhibitedly.

Taken up by the maelstrom of feelings and emotions Little John mentally thanked the gods who allowed him to live this magic, to love and being loved by Fuyuki.

They woke up holding each other; Little John was pleased to see happiness sparkling in the lavender eyes. They descended to the basement and both enjoyed the morning swimming. After a short breakfast they left for work together, in Little John’s car. Fuyuki took farewell from the Art Team but offered them his help and inviting them to call whenever they needed. He shook hands with Eric Rocha:

-I hope I haven’t created too many problems to you. Please, excuse my previous behavior; it wasn’t meant to you…I really enjoyed working with your team-he said.

Eric laughed pleasantly.

-I’m accustomed to artists’ oddities; you’re a mild case! We will miss you and your skills. By the way, may I know your real name?

-I’m Fuyuki Tanaka and yes, I’m the Butterfly Artist. I’m working on my next exhibition and all of you are invited. And as I’ve already told everyone…my house is your house.

They’ve parted in good terms; Fuyuki returned to Little John and they agreed to meet at lunch time. Little John watched him walking away; life with Fuyuki wouldn’t be a quiet, dull one, he knew it well from their previous existence. But he was madly in love with him and he knew that this time Fuyuki belonged body and soul only to him. A gift from the gods…

Advertisements

The Invisibles-Illustrations (3)

This slideshow requires JavaScript.

Illustrations on paper in color pencils, ink gel pen and acrylic.

  1. Cora  2. Savian  3. Asterius   4. Tigra and 5. Satoru. These are the main characters of ” The Invisibles” published here, in my blog. Enjoy!
Advertisements

The Travelling Queen and Avik. Illustration for “The Invisibles”

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing on paper in color pencils, ink gel pen and acrylic. The travelling Queen of Arberia and of the Citadel, with her son, Avik and the Silver Seed of the new Silver Tree. Enjoy!

Advertisements

From the Stars Above-Illustrations (6)

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing on paper in color pencils, ink gel pen and acrilic. ” We are one.” Final illustration. Enjoy!

Advertisements