A World of Dunes. Illustration for Alien worlds.

Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420Exif_JPEG_420

Drawing in color pencil on paper. My eternal flight in fantasy. Enjoy!

Advertisements

Az aranymadár-A story in Hungarian language

 

A bolygó szaporán perdűlt az útján , új meg új arcot ford­ȋtva a nap felé. Lent a főldön, a tél lassan visszavonult magassan fekvő határai mögé és a világ  újra felszabadultan lélegzett. Mire az utolsó jégcsap is elolvadott, a könnyűléptű tavasz beszökkent a kertbe.

  Friss, bohó szél tolta fűrgén jobbra és balra a szürke felhők hadát és a tiszta kék égbolt felől, a nap újra melengetően mosolygott a világra. A kertben a fák boldogan nyújtoztak az aranyló fényben, miközben ereikben gurgulázva tőrt felfelé az éltető nedv.  A levegő megtelt  méh zümmögéssel és lepkeszárny villanással, majd lassanként felcsendűlt a madarak dala, körbejárva a kertet.

A tavasz dala a szerelemről szólt. Csak éppen nem mindenki őrvendett ennek.

-Eh, micsoda ricsaj! -dohogott az  öreg almafa a kert egyik arnyékos sarkában. Szerelem, szerelem! Egyebett sem hallok egész nap!-mormogta,megropogtatva időtől kérges karjait.  

-Hát ennek meg mibaja?-kérdezte csodálkozva az ifjú szilvafa.

-Ne törödj vele, öcskös!-nevetgélt a cseresznyefa,megrázva virágzó fürtjeit. Mióta a vihar letőrte ágait, megkérgesedett a szíve! Nem bontott többé virágot és meg a madarak is elkerűlték! Ezért morog örökösen ha szerelemről szól a dal. A kertész már rég ki akarta vágatni, de a gazdánk nem hagyta. Azt mondta, van még reményseg számára, bár én nem nagyon hiszem. Megcsontosodott rosszkedv ez a fickó! Nincs mit tanulnod tőle!

„Oh, szegény!”-gondolta magában a szilvafa. De hamar túltette magát a sajnálaton es  kitárta zöldelő karjait a napsugár felé.

-Ostoba szószátyár!-morgott magában az almafa. Minek nekem a szerelem? Csak könny és fájdalom a jutalma, semmi egyébb. Látom én a gazdánkat, mit tett vele ez az átkozott szerelem! Onmaga árnya mióta elhagyta  a kedvese!

  Elfojtva egy keserű sóhajt, az almafa behúnyta a szemét es elfordúlt az ifjabb fáktol. Szíve belesajdúlt a magányba és még az éltető nedv is megkeseredett ereiben. Már rég elment a kedve a tavaszi bohózattól.

De fent a magasban, a világ szipórkazott a friss napfényben és az új élet  diadala viszhangzott minden dalban. Újabb es újabb énekesek érkeztek a kertbe, gyarapítva a hangok es dallamok számát. A gyümölcsfák és a magasabb bokrok kihúzták magukat, megrezegtették zöldelő koronájukat es áhítattal várták az énekesmadarakat. Az arany madár körbenézett a kertben. Hosszú útrol jött, már nagyon fáradt volt es szeretet volna megpihenni. Tetszett neki a csinos kis kert, a takaros házikó és a karcsú,  virágzo gyümölcsfák tómege. Mikózben őket szemlélgette, a fák is felfigyeltek az új jövevényre. Ilyen madarat még nem láttak!

 Kecses testét aranyló tollak borították, szárnyai éj-feketék és  a csőre pipacs-piros. A fák sorra kiegyenesedtek, ráncba szedtek ágaikat es friss-zöld leveleiket, lepergettek néhany selyem szirmot hogy önmagukra vonjak a figyelmét.

-Jőjj hozzám, kedves madár! –kiáltották egymás szavába vágva. Nézd, milyen kényelmesek az ágaim, milyen sűrű az árnyam. Megvédlek esőtől, forróságtol, elringatom kicsinyeidet, csak telepedj meg nálam!

Az aranymadar feljebb röppent és  szótlanul körbe cikázta a kertet. A fák szépek voltak mind, de valahogy  egyik sem vonzotta igazán, mígnem…

 A kert sarkában állt egy magányos almafa. Viharvert ágai makacson nyúltak az ég felé, az erős tönkje meg sem moccant a tavaszi szélben. Még nem bontott virágot és levelei is ritkásan zöldelltek itt-ott. De volt valami ennek a fának a tartásában ami megkapta a madár szívét és néhány gyors szárnycsapással letelepedett az almafa legmagasabb ágán! A fa megdermedt a csodálkozástól.

-Megpihenhetek nálad, kedves fa?-kérdezte az aranymadar, búgó hangon. Igérem nem zavarom majd békédet, de nagyon belefáradtam útamban! Ugy erzém, karjaidban biztonságban leszek, ha megengeded!

-Maradj, maradj csak, barátom!-rebegte az almafa meghatottan. Légy vendégem!

   Melegség öntötte el az alamafa szívét és a vastag kéreg mely eddig körűlvette, pillanatok alatt lepattant. Egyszerre sírni és kacagni támadt volna kedve, ha ember lett volna! De ő csak egy egyszerű almafa volt, ezért örömében teljesen kizöldűlt és hosszú évek után, az almafa virágba borúlt. A legmasabb ágán pedig, felcsendűlt az aranymadár szerelmet hívó dala!

  Az almafa mosolygova halgatta, arcát a fény felé fordítva. A szerelem varázsa visszatért  a szívébe. A háziko ablakábol egy almodozó szemű fiatalember figyelte az almafa diadalát és lelkében új remény csillant fel. Kilépett a házbol és mélyet szippantott a friss, tavaszi levegőből. Rugalmas léptekkel végighaladt az úton, majd megállt egy pillanatra az almafa alatt. Fennt, az ágak közt az új madár cikornyás dala betőltötte a kertet.

Publish your book at little, or zero cost?

From thoughtful and supportive author Paul White, a book to help Indie Authors into publishing!

Ramblings from a Writer's Mind

This is what The Frugal Author says you can achieve, in this book of the same name.

work-1627703_1920He has written this book as an aid for independent authors in pursuit of economical, prudent self-publication.

The Frugal Author produces his own eBooks, paperbacks and high-quality hardcover publications with very little if any, financial outlay.

This book is full of the distilled results, the acquired knowledge and personal practice of being a successful indie author who dislikes paying out more than is absolutely necessary.

In this book, he explains how he achieves that, along with insights into indie publishing and sharing his ideas of how you too can implement the same type of methods for your own books.

The Frugal Author is NOT a ‘how to’ book. It is NOT a step by step guide or tuitional publication. The Frugal Author simply shares methodology, ideas and principles which you can adopt fully…

View original post 217 more words

The Lost Butterfly-A Story of Aliens, love and humans. The Future has an odd sense of humor. Chapter 5c. A Gift of the Gods

Chapter 5c. A Gift of the Gods

Fuyuki fell into his arms shaking and panting; tears were running down his face and he was unable to utter a sound for long minutes. Little John held him gently and caressed him to ease the shock; his whole life changed its perspective. By some strange twist of fate he was holding the forbidden and lost love of his previous life. He wasn’t about to question that; all he wanted for now was to keep him and never let go. As Fuyuki calmed down he took him round the shoulders and they sat on a shaded spot near the small forest.

-Fuyuki…asked LJ in a soft voice. Is this a dream or is it for real?

-It’s for real-whispered Fuyuki. You wished for it and so…did I; besides I made a promise. So here we are…

Little John buried his face in his hair and inhaled deeply the familiar scent. He squeezed him lovingly while Fuyuki folded in his arms.

-What about Yoshiasu?-he asked casually.

-He’s not here in this cycle. It’s only you and me.

-You’re younger-said Little John watching him closely.

-I had to wait a little until you get wiser and less cocky-chuckled Fuyuki. You’re still overconfident sometimes. I thought you’d never remember me…

-But I fell in love with you anyway. I’m sorry if I made you worry but why didn’t you tell me?

-It doesn’t work like that-said Fuyuki. Anyway, you wouldn’t have believed me; I had to annoy you a little to get you into act.

He laughed softly; Little John bent and kissed him.

-Would you move with me, Fuyuki?-he asked. Like…today?

-Don’t be afraid, I won’t fade away-smiled the young artist.

-You’re a gift of the gods so I won’t take any unnecessary risks. Anyway, I owe you a new shirt-chuckled Little John. Let’s go back; the others might be looking for us. I’ll ask Eric to help me out with your T-shirt.

They stood up and slowly walked back to the party. Little John found his shirt and dressed up; he called Eric and asked him to find something for Fuyuki and bring it to them. Eric was slightly taken aback by the strange request but he has seen them leaving together more than an hour ago. Finally he managed to get a proper shirt for the slim young man; he descended in the garden, looking for his friend and the young artist. He saw them coming; LJ was holding FB by the shoulders and they looked very happy together. It was a surprising development even for Eric Rocha; the two young men were radiant and for the first time the young artist’s unexpected beauty became evident. Their ease together spoke about a long and deep relationship…As they got closer LJ smiled and his companion blushed; he was half naked and he had a wonderful butterfly tattoo on his left shoulder. Eric quickly remembered a photo taken by a magazine from a young artist called “The Lost Butterfly”. He was almost sure that the young man in front of him was the same man; he handed on the shirt and turned to LJ while the other man dressed up.

-I knew there were some difficulties between the two of you but I didn’t expect to turn out so stormy-he chuckled. I see that you made amends and that apologies were accepted-he said to LJ.

Little John smirked.

-All for the best-he said. At least my memory has returned and it wasn’t empty handed. Fuyuki and I were high school sweethearts but we’ve lost track of each other; even then I had caused him a lot of pain but it seems that the good days were more important to him so he searched for me until we finally met.

Eric looked at him somehow incredulously but decided to accept the story delivered by his friend, at least for now. They all turned back inside where the party was still on; there were some surprised looks as people realized the intimacy of the relationship between LJ and their new colleague. There was a new light coming from inside in both young men and the young artist looked stunningly beautiful and relaxed. Soon everybody returned to the music, drink and chatter and the evening went on without any more disturbances.

Little John and Fuyuki drove together to LJ’s house. They had already taken some of Fuyuki’s personal things from his place. As the night fell over the city, they stood side by side under the stars, enjoying each other’s company. Fuyuki leaned against Little John; he untied the young man’s pony tail and ran his fingers through the silky black strands. He bent over the beautiful face and kissed his love until he melted in his arms. He then carried him in his arms into the bedroom; he placed him on the bed and sat beside him, running his fingers slowly and gently across that delicate face. Fuyuki blushed and turned, his breath speeding up.

-Please-said Little John. Stay; don’t turn away. I never had the chance to watch you closely as much as I wanted. Don’t get shy; you’re so beautiful…

He ran his fingers over the soft lips and then over the fine line of the jaw, running down to the warm hollow of the neck. Fuyuki moaned and shivered under the touch.

-First time I saw you Old John warned me: Don’t stare! He’s already taken! I wondered even then: Why?! Why are you there?! Why are you so fuckin’ beautiful and friendly?!

Why are you already taken?! Why was that happening to me?!

Little John’s hand brushed gently over the chest and over the sensitive nipples. Fuyuki closed his eyes as his breath hitched. He turned towards Little John and braced himself against him raising his body to meet him. Little John rolled atop and kissed him deeply and whispered into his ears:

-You are pure beauty and joy and I love you…Don’t leave me anymore!

Fuyuki cried out as he felt him inside and they made love passionately, over and over again as they did last time when they were together. Just that this time they belonged to each other so they gave in uninhibitedly.

Taken up by the maelstrom of feelings and emotions Little John mentally thanked the gods who allowed him to live this magic, to love and being loved by Fuyuki.

They woke up holding each other; Little John was pleased to see happiness sparkling in the lavender eyes. They descended to the basement and both enjoyed the morning swimming. After a short breakfast they left for work together, in Little John’s car. Fuyuki took farewell from the Art Team but offered them his help and inviting them to call whenever they needed. He shook hands with Eric Rocha:

-I hope I haven’t created too many problems to you. Please, excuse my previous behavior; it wasn’t meant to you…I really enjoyed working with your team-he said.

Eric laughed pleasantly.

-I’m accustomed to artists’ oddities; you’re a mild case! We will miss you and your skills. By the way, may I know your real name?

-I’m Fuyuki Tanaka and yes, I’m the Butterfly Artist. I’m working on my next exhibition and all of you are invited. And as I’ve already told everyone…my house is your house.

They’ve parted in good terms; Fuyuki returned to Little John and they agreed to meet at lunch time. Little John watched him walking away; life with Fuyuki wouldn’t be a quiet, dull one, he knew it well from their previous existence. But he was madly in love with him and he knew that this time Fuyuki belonged body and soul only to him. A gift from the gods…

The Invisibles-Illustrations (3)

This slideshow requires JavaScript.

Illustrations on paper in color pencils, ink gel pen and acrylic.

  1. Cora  2. Savian  3. Asterius   4. Tigra and 5. Satoru. These are the main characters of ” The Invisibles” published here, in my blog. Enjoy!